Sayısal Kontrol Cihazları

Marka: ELİMKO
Ürün Kodu: alpelm

SAYISAL KONTROL CİHAZLARI (E-48/E-72/E-2000M)

Mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış, 48x48mm(E-48), 72x72mm(E-72), 96x96mm(E-2000M) ebatlarında, açık/kapalı veya PID kontrol amaçlı kullanılabilen IEC 668 normlarına uygun endüstriyel cihazlardır. Set edilebilen ve ölçülen değerlerin 4'er digitlik ayrı göstergelerde izlenebildiği, üniversal giriş ve çıkışların kolaylıkla programlanabildiği, PID parametrelerinin otomatik olarak ayarlanabildiği (auto-tune) yüksek doğrulukta endüstriyel cihazlardır.

 

 

ANALOG CİHAZLAR

Sayısal kontrol cihazlarının yaygın kullanımının yanı sıra, bir çok proseste Analog Göstergeli cihazlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda Elimko 72x72mm(E-71-G) ve 96x96mm(E-111-LG) ebatlarda sıcaklık kontrol cihazları ve 72x72mm(E-73) ebadında zaman rölesi üretimlerini devam ettirmektedir. Fark göstergeli olarak üretilen analog göstergeli sıcaklık kontrol cihazları, çift uyarı lambalı, eleman ve kablo kopmalarına karşı sistemi koruyan, termokupl girişlerinde otomatik ortam sıcaklık kompanzasyonu sağlayan özelliktedir ve bir çok endüstriyel uygulamada tercih edilmektedir.

Analog göstergeli zaman röleleri, elektronik frekans bölücü tümleşik devreler kullanılarak tasarımlanmış, 1 sn.’den 36 saate kadar çeşitli zaman dilimlerinde çalışan tek veya çok skalalı, LED göstergeli cihazlardır.

 

SAYISAL KONTROL CİHAZLARI (E-50/E-70/E-90)

 

 

Yeni nesil mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış, 48x48mm(E-50), 72x72mm(E-70), 96x96mm(E-90) ebatlarında, açık/kapalı ve PID kontrol amaçlı kullanılabilen, IEC 668 normlarına uygun endüstriyel cihazlardır.

Kullanımı analog cihazlar kadar kolay olan bu seri cihazlarda, proses değeri, 4 digitlik tek göstergede, -1999’dan 9999’a kadar izlenebilir. Set değeri ön paneldeki tuşlar yardımıyla kolaylıkla ayarlanabilir. Diğer seriler ile karşılaştırıldığında daha ekonomik seri cihazlar olarak düşünülebilir.

 

 

SAYISAL ZAMAN RÖLELERİ (E-55/E-75/E-95)

 

 

Mikroişlemciler kullanılarak tasarımlanmış 48x48mm (E-55), 72x72mm(E-75), 96x96mm(E-95) ebatlarında, yüksek güvenilirlilik ve hassasiyete sahip, zaman ayarı monofilm blok ekran üzerinden yapılabilen, IEC 668 normlarına uygun zamanlama cihazlarıdır.

Çeşitli zaman eğrileri 0.1 saniyeden 999 saate kadar muhtelif zaman dilimlerinde çalışan, set edilen zamanın ve geçen sürenin ayrı göstergelerde izlenebildiği cihazlardır.

 

 
 
 
 

 

 

 

SAYISAL KONTROL CİHAZI

 

 

Yeni nesil mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış, 48x48mm(E-58) ebatlarında, açık/kapalı ve PID kontrol formlarında, IEC 668 normlarına uygun endüstriyel cihazlardır. 4 digitlik ayrı iki göstergede, set edilen değer ve ölçülen değer, -1999’dan 9999’a kadar izlenebilir, üniversal girişler (T/C, R/T, mV, mA) 16 bit çözünürlükle programlanabilir. Pano derinliği aynı ebatlardaki serilerden daha azdır.

 

 

 

 

 

SAYISAL KONTROL CİHAZI (E-49/E-94)

 

Yeni tasarım E-49 Serisi (48x96mm) ve E-94 Serisi (96x48mm) Sayısal Kontrol Cihazları açık-kapalı ve PID kontrol formlarında, gelişmiş yeni nesil mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış, IEC 668 normlarına uygun endüstriyel cihazlardır. Her iki cihazda da yer alan 4 digitlik ayrı iki göstergede, set edilen değer ve ölçülen değer -1999’dan 9999’a kadar izlenebilir, üniversal girişler (T/C, R/T, mV, mA) 16 bit çözünürlükle programlanabilir. Endüstrinin her alanında kullanılmaktadır.

 

 

KAĞITSIZ KAYIT VE ALARM CİHAZI

 

E-PR-150 Kağıtsız Kayıt ve Alarm Cihazları, 32 kanal kayıt kapasitesi, 15” yüksek çözünürlükte renkli LCD (TFT) ekran, otomatik yedekleme, bargraph, mimik, trend izleme, çoklu grafik görebilme imkanı ile endüstride sahadan toplanan tüm bilgilerin (sıcaklık-basınç-debi v.b.) izlenmesi ve kontrolünde kullanılmaktadır.

 

 

DEBİ BİLGİSAYARI

 

Mikroişlemci tasarımlı E-DB-10 Serisi, debisi ölçülen hattaki basınç ve sıcaklığı ölçer, gerekli düzeltmeleri otomatik olarak yapar. Yüksek doğrulukta olan E-DB-10 Serisi Debi Bilgisayarı, endüstrinin her alanında kullanılabilir. Karekök alma özelliğine sahiptir.

 

 

FIRIN KONTROL CİHAZI

 

E-FK-100, fırın kontrol cihazı, ekmek fırınlarında kullanılmak amacıyla tasarımlanmış programlanabilir bir kontrol cihazıdır. Fırın sıcaklığı, pişirme süresi, buhar verme ve fan çalışma zamanları cihaza verilen programa göre kontrol edilmektedir. Pişirme sırasında sıcaklık set değeri ve pişirme süresi verilen programa bağlı kalmaksızın ayarlanabilmekte, fan, buhar, döner tabla, aspiratör ve aydınlatma lambası cihazın ön panelindeki tuşlarla manuel olarak kontrol edilebilmektedir. Değişik pano modelleri ile üretilmektedir.

 

 

TEPE DEĞERİ ÖLÇÜM CİHAZI

 

Herhangi bir değişkenin tepe değerini ölçmek için programlanırlar. E-200 serisi 96x96 mm ebatlarında, çeşitli fonksiyonları sabit, E-AC-10-T programlanabilir mantık işlemciler çeşitli fonksiyonları çok seçenekli programlanabilir ve merkezi bilgisayara bağlanabilir,
yazıcı çıkışı alınabilir bir şekilde üretilmektedir.

 

 

TEKSTİL BİLGİSAYARI

 

E-TB-10 her biri 50 adımdan oluşabilen 50 programı kabul edebilen ve boyama sürecini seçilen program/reçeteye göre otomatik olarak kontrol eder. Kullanıcı programlama işlemini 21 adetlik tuş takımını kullanarak yapar. Cihazın ön yüzünde işlem durumlarını gösterir 6 adet LED bulunmaktadır. E-TB-10 cihazı standart olarak RS485 iletişim ara yüzüne sahiptir.

 

 

SAYISAL KONTROL CİHAZI

 

Mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış, 96x96 mm ebatlarında, üniversal giriş ve çıkışların kolaylıkla programlanabildiği, 0.5 sınıf 2x4 LED göstergeli, on-off, PID, zaman oransal kontrol yapabilen, external giriş, remote çıkış, servomotor sürme, sayısal giriş, otomatik PID parametrelerin ayarlanabilme (auto-tune) özelliklerine sahip RS 485 iletişim birimi ile bilgisayar sistemlerine bağlanabilen cihazlardır.

 

 

SAYISAL PROGRAMLI KONTROL CİHAZI

 

Adım kontrol işlemlerinde mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış 96x96mm ebatlarında, 10 program, 100 adıma kadar programlanabilen analog çıkış ve Analog+Röle çıkışlarına sahip PID Kontrol formunda çalışan, aynı anda proses ve set değerini veya işlem durumunu ve adım bilgisini görme imkanı sağlayan çift display’li, 0.5 doğrulukta kontrol cihazlarıdır.

 

 

SAYISAL TARAYICI / ALARM CİHAZI

 

Mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış, 96x192 mm ebatlarında, programlanabilir tarayıcı / alarm cihazlarıdır. Girişlerini sırayla tarayarak seçilen girişe karşılık gelen bilgiyi kanal numarası ile birlikte ekranda gösterir ve her kanal için bağımsız olarak ayarlanabilen set değeriyle karşılaştırarak alarm durumunu bildirir. 8-16-24-32 kanal standart üretilmektedir. RS 485 mod bus iletişim arayüzü ile, gerçek anlamda dağıtılmış sistem yapısındadır.

 

 

SAYISAL ZAMAN RÖLELERİ (E-74-B1/E-2200-B1)

 

Mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış 72x72mm (E-74), 96x96mm(E-2200) ebatlarında, çeşitli zaman aralıklarında programlanabilen, sayısal 2x3 digid LED göstergeli, zaman ayarı 2 adet tuş ile yapılan, geçen süreyi ve set değerini sayısal olarak gösteren, röle ile uyarı veren, skalası 0-99.9, 999 saniye, dakika ve saat olarak ayarlanabilme özelliğine sahip, 0.1/99.9 ve 1/999 hassasiyetle çalışan endüstriyel cihazlardır.

SAYISAL SICAKLIK VE ZAMAN KONTROL CİHAZI

 

Yeni nesil mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış, 96x96mm ebatlarında, sıcaklık kontrol ve zaman kontrol amaçlı kullanılan cihazlardır. Aynı cihazda, sıcaklık ve zaman set değerleri verilebilir. Tek bir cihazla, iki cihazın fonksiyonları yerine getirilir. IEC 668 normlarına uygun endüstriyel cihazlardır. Cihazın üst göstergesi °C olarak sıcaklığı, alt göstergeside dakika olarak zamanı gösterir. Cihaz açık/kapalı kontrol formunda çalışır, zaman set değeri 0.1 ile 99.9 dakika arasında ayarlanabilir.

 

 

DEBİ ÖLÇÜ CİHAZI

 

Debi ölçüm işlemlerinde kullanılmak amacıyla mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış, 96x96 mm ebatlarında, anlık ve toplam akış değerlerini gösteren, linear veya karekök fonksiyonu olan, Batch Kontrolü özelliğine sahip, iki telli transmitter besleme için 24 V DC çıkış veren kontrol cihazlarıdır.

 

 

KAFA TİPİ SICAKLIK ÇEVİRİCİ

 

Kafa tipi sıcaklık çeviriciler, yeni nesil mikrokontröler kullanılarak tasarlanmış, plastik silindir içerisinde, termokupl veya resistans termometre kafası içine yerleştirilebilen elektronik ünitelerdir. Endüstrinin her alanında termokupl ve resistans termometre değerlerini standart 4-20 mA akım sinyaline çevirirler. Çeviricinin konfigürasyonu PC üzerinden RS 232 arayüzü kullanılarak kolaylıkla yapılır.

 

 

ÇEVİRİCİ BİRİMLER

 

E-700 serisi çevirici cihazlar mikroişlemciler kullanılarak tasarımlanmış, IEC 668 normlarına uygun, pano içi endüstriyel cihazlardır. Çeviriciler endüstrinin her alanında algılayıcı (transdüser, sensör) birimlerinden alınan işaretlerin standart veya özel akım ve gerilim işaretlerine çevirilerek ölçü kontrol cihazlarına iletilmesinde kullanılmaktadır. Çeviricinin konfigürasyonu PC üzerinden RS 232 arayüzü kullanılarak kolaylıkla yapılabilir. Kullanıcı değişik giriş ve çıkışları programlayabilir. RS 485 arayüzü ile PLC ve DCS sistemlerine veri aktarabilir.

 

 

KAĞITSIZ KAYIT CİHAZI

 

Yeni nesil mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış kağıtsız kayıt cihazları, üniversal giriş ve çıkışların kullanıcı tarafından programlanabildiği 3,6,9 ve 12 kanal giriş imkanı ile endüstrinin her alanında kullanılmaktadır. 5.7” TFT ekrana sahiptir ve 640x480 çözünürlükte, 18 bit color, dokunmatik özellikleri ile teknolojinin en son yeniliklerini içerir. RS485 ve Ethernet bağlantısı, USB giriş imkanı ve yüksek kapasitede internal veri depolama özelliği ile çok fonksiyonlu bir kayıt cihazıdır.

 

KAĞITSIZ KAYIT VE ALARM CİHAZI

 

E-PR-150 Kağıtsız Kayıt ve Alarm Cihazları, 32 kanal kayıt kapasitesi, 15” yüksek çözünürlükte renkli LCD (TFT) ekran, otomatik yedekleme, bargraph, mimik, trend izleme, çoklu grafik görebilme imkanı ile endüstride sahadan toplanan tüm bilgilerin (sıcaklık-basınç-debi v.b.) izlenmesi ve kontrolünde kullanılmaktadır.

 

 

DEBİ BİLGİSAYARI

 

Mikroişlemci tasarımlı E-DB-10 Serisi, debisi ölçülen hattaki basınç ve sıcaklığı ölçer, gerekli düzeltmeleri otomatik olarak yapar. Yüksek doğrulukta olan E-DB-10 Serisi Debi Bilgisayarı, endüstrinin her alanında kullanılabilir. Karekök alma özelliğine sahiptir.

 

 

FIRIN KONTROL CİHAZI

 

E-FK-100, fırın kontrol cihazı, ekmek fırınlarında kullanılmak amacıyla tasarımlanmış programlanabilir bir kontrol cihazıdır. Fırın sıcaklığı, pişirme süresi, buhar verme ve fan çalışma zamanları cihaza verilen programa göre kontrol edilmektedir. Pişirme sırasında sıcaklık set değeri ve pişirme süresi verilen programa bağlı kalmaksızın ayarlanabilmekte, fan, buhar, döner tabla, aspiratör ve aydınlatma lambası cihazın ön panelindeki tuşlarla manuel olarak kontrol edilebilmektedir. Değişik pano modelleri ile üretilmektedir.

 

 

TEPE DEĞERİ ÖLÇÜM CİHAZI

 

Herhangi bir değişkenin tepe değerini ölçmek için programlanırlar. E-200 serisi 96x96 mm ebatlarında, çeşitli fonksiyonları sabit, E-AC-10-T programlanabilir mantık işlemciler çeşitli fonksiyonları çok seçenekli programlanabilir ve merkezi bilgisayara bağlanabilir,
yazıcı çıkışı alınabilir bir şekilde üretilmektedir.

 

 

TEKSTİL BİLGİSAYARI

 

E-TB-10 her biri 50 adımdan oluşabilen 50 programı kabul edebilen ve boyama sürecini seçilen program/reçeteye göre otomatik olarak kontrol eder. Kullanıcı programlama işlemini 21 adetlik tuş takımını kullanarak yapar. Cihazın ön yüzünde işlem durumlarını gösterir 6 adet LED bulunmaktadır. E-TB-10 cihazı standart olarak RS485 iletişim ara yüzüne sahiptir.

HARMANLAMA BİLGİSAYARI

 

E-AC-10-HB Harmanlama Bilgisayarı max. 20 değişik malzemenin tek bir tartı biriminde tartılarak harmanlanmasını sağlayan, mikroişlemciler kullanılarak tasarımlanmış endüstriyel elektronik cihazlardır. Max. 99 değişik reçete girme ve istenilen birini seçme, otomatik dara alma veya yenileme, merkezi bilgisayara bağlanarak tek merkezden denetleme olanağı sağlar.

 

 

OTOKLAV BİLGİSAYARI

 

E-AC-10-OKB Otoklav sistemlerinin kontrolünü sağlamak üzere üretilen endüstriyel bir bilgisayardır. 50 adımlı, 20 reçete hazırlanabilir, vanaların ve pompaların manuel denetimi tuş takımından da yapılabilir. Arzu edildiği taktirde fo parametresi ile ilgili işlemleri otomatik gerçekleştirir.

 

 

CORIOLIS KANTAR BİLGİSAYARI

 

E-AC-100-CRS Coriolis tipi dozaj biriminin kontrolü amacı ile tasarımlanmış, IEC 668 standartlarına uygun 96x192 mm panel kesitinde endüstriyel bir cihazdır. Ön panelinde 4x20 digit LCD gösterge ve 6 tuştan oluşan tuş takımı ve 7 adet fonksiyon LED’i yer alır. Katı debi ölçümlerinde mekanik ünitenin tüm kontrolları Coriolis Kantar Bilgisayarı ile gerçekleşir.

 

 

BAND KANTARI BİLGİSAYARI

 

E-AC-10-BKB band kantarları ünitesi kontrolü amacı ile tasarımlanmış, IEC668 standartlarına uygun 96x192 mm boyutlarında endüstriyel bir cihazdır. Cihaz ön panelinde 9 haneli LED gösterge, 5 adet işlem LED’i ve 5 tuştan oluşan tuş takımı bulunur. E-AC-10-BKB serisi cihazlar, band kantarları, dozaj bandları, miktar kontrollü bandlar, döner tabla ve çarpma plakalı ünitelerin kontrolünde kullanılan ortak bir cihazdır.

 

 

DOZAJ BAND KANTARI BİLGİSAYARI

 

E-AC-10-BKB Dozaj Bandları ünitesi kontrolü amacı ile tasarımlanmış, IEC 668 standartlarına uygun 96x192 mm boyutlarında endüstriyel bir cihazdır. Cihaz ön panelinde 9 haneli LED gösterge, 5 adet işlem LED’i ve 5 tuştan oluşan tuş takımı bulunur. E-AC-10-BKB serisi cihazlar, band kantarları, dozaj bandları, miktar kontrollü bandlar, döner tabla ve çarpma plakalı ünitelerin kontrolünde kullanılan ortak bir cihazdır.

 

ÇARPMA PLAKALI KANTAR BİLGİSAYARI

 

E-AC-10-BKB çarpma plakalı kantar ünitesi kontrolü amacı ile tasarımlanmış, IEC 668 standartlarına uygun 96x192 mm boyutlarında endüstriyel bir cihazdır. Cihaz ön panelinde 9 haneli LED gösterge, 5 adet işlem LED’i ve 5 tuştan oluşan tuş takımı bulunur. E-AC-10-BKB serisi cihazlar, band kantarları, dozaj bandları, miktar kontrollü bandlar, döner tabla ve çarpma plakalı ünitelerin kontrolünde kullanılan ortak bir cihazdır.

 

 

SAYISAL GÖSTERGELİ AĞIRLIK ÇEVİRİCİ

 

E-AC-10-CB Sayısal göstergeli ağırlık çevirici, yük hücrelerinden alınan ağırlık bilgisini hem standart değere çevirir hem de ekranda sayısal olarak gösterir. Ön panelde 9 haneli LED gösterge, 4 adet işlem LED’i ve 5 tuştan oluşan tuş takımı bulunur. 9 haneli gösterge çeşitli süreç bilgilerinin gösterilmesinde, programlama ve programlanan bilgilerin gözlenmesinde kullanılır.

 

 

BETON SANTRALI BİLGİSAYARI

 

E- BSB-10 Beton Santrali Bilgisayarı, beton hazırlama tesislerinde, komple sistemin tam otomatik olarak kontrolü için geliştirilmiş endüstriyel bir bilgisayardır. Bağımsız çalışmasının yanı sıra bir veya birden çok E-BSB-10, özel bir haberleşme ağı ile merkezi bilgisayara bağlanabilir.

 

 

TORBALAMA KANTARI BİLGİSAYARI

 

E-AC-10-TKB, torbalanacak malzemenin programlanabilir ağırlıklarda tartılıp torbalanmasını sağlar. Torba tiplerine göre değişik çalışma şekillerinde programlanabilir. Max. 25 değişik reçete girme ve istenilen birini seçme, otomatik dara alma veya yenileme olanağı sağlar.

 

 

FİLTRE ZAMAN RÖLESİ

 

E-FT-100 serisi Filtre Zaman Rölesi, kullanım yerine göre 8,16,32 kanallı röle veya transistör çıkışlı üretilmektedir. Bu cihazlar filtre sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. t1……. tn zaman süreleri programlanabilir. Ayarlanabilir ara süre 0.1-10sn, ayarlanabilir darbe süresi 0.1-999.9 sn, ayarlanabilir bekletme süresi 0.1-999.9 sn aralıklarındadır.

 

 

VİBRATÖR SÜRÜCÜ

 

Harmanlama, dozajlama, torbalama, dolum sistemlerinde mal besleyici olarak kullanılan vibratörleri sürmek amacıyla tasarımlanmış mikroişlemci tabanlı, pano içi montaja uygun kontrol cihazlarıdır. Demir Çelik, Cam, Seramik, Çimento, Gübre, Yem gibi sanayi dallarında yaygın olarak kullanılan vibratörler, mekanik titreşim yaratarak, taneli malzemelerin akışını sağlamaktadır.