EMNİYET VANALARI ( BUHAR, HAVA VE SU UYGULAMALARI )

Ürün Kodu: EM001
EMNİYET VANALARI ( BUHAR, HAVA VE SU UYGULAMALARI ) EMNİYET VANALARI ( BUHAR, HAVA VE SU UYGULAMALARI )

EMNİYET VENTİLİ 
Emniyet Ventilinin tüm parçaları işlevini yerine getirmek için büyük bir hassasiyetle üretilir.
Sadece bu hassasiyet doğru çalışmasına izin verir. Bu yüzden Emniyet Ventillerine dikkat
ve özen gösterilmelidir. Bu konuda bir hata insan, hayvan ve montajı tehlikeye sokabilir.
Buda dikkate alınmalıdır.
Aşağıdaki tehlikelerle karşılaşılabilir :
a.) Emniyet Ventili doğru olarak çalışmaz yada yanlış boyutlandırılmıştır: basınçlı cihaz
patlar. Tehlike cihazın patlamasıyla ve de sıcak, zehirli ve agresif akışkan ile ortaya
çıkar.
b.) Emniyet Ventili normal olarak çalışır; akışkan kaçar; sıcak, zehirli ve agresif
akışkandan dolayı tehlike vardır.
c.) Emniyet Ventili kaçırır; sıcak, zehirli ve agresif akışkandan dolayı tehlike vardır.
d.) Emniyet Ventilinin taşınmasından/kullanımından doğan diğer tehlikeler, örneğin;
keskin köşelerden yararlanma, ventilin ağırlığı.
Sayfa 4
Bu tehlikeleri en aza indirmek için kullanım talimatlarına sürekli olarak uyulmalı ve
aşağıdaki önerilere öncelik verilmelidir. Kullanım talimatları pratikteki tecrübelerle ve
teknik kurallarla geliştirilmelidir.

TEST / İŞARETLEME-MARKALAMA
Eğer işaretleme, zımba ile E.V. gövdesine uygulanacaksa, Emniyet Ventili zımbalama ile
zarar görmemelidir. Ventilin zarar görmesi kaçağa yada Emniyet Ventilinin bozulmasına
sebep olabilir. İnce gövdeli Emniyet Ventillerine gövde üzerine zımba ile işaretleme
yapılmamalıdır.
Emniyet Ventilleri üzerinde aşağıdaki bilgileri ihtiva eden bir plaket bulunur :
• Sipariş tarihi
• Teknik bilgiler
• Test basıncı
• CE işareti ve sertifika No.
Tip onay numarası olmayan Emniyet Ventilleri için sadece sipariş bilgiler ve teknik bilgiler
yer alır.
Gerekli diğer işaretlemeler(Veriler) kalıp ile dökümden çıkartılır yada dişli Emniyet
ventillerinde zımbalama ile yapılır. Isıtma Ceketli Emniyet Ventilleri Isıtma Ceketi için ayrı
bir plaketi daha taşır.
Eğer teknik bir değişiklik yapıldı ise daima değişikliğin tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol
ediniz. Emniyet Ventilinde modifikasyonlar ve tanımlamalar sadece eğitimli teknik personel
tarafından yapılmalıdır.

BASINÇ
Tanımlamalar :
a) Test basıncı : NUR VANA’da Emniyet Ventilinin ayarlandığı basınçtır. Emniyet Ventilinin
çıkış tarafı atmosfer basıncına açıktır.
b) Ayar basıncı : Emniyet Ventilinin Tesisatta açmaya başladığı ve önceden belirlenmiş
basınçtır.
c) Açma basıncı : Emniyet ventilinin onaylı akış kapasitesi deşarj ettiği basınçtır. (Bu
ayar basıncından fark olarak % cinsinden verilebilir)
d) Kapatma basıncı : Diskin sit ile tekrar temas ettiği yada açmanın “0” olduğu durumda
Girişteki statik basınç değeridir.
e) Çalışma basıncı : Tesisin çalıştığı basınçtır.
f) Artırılmış karşı basınç : Deşarj sistemi ve Emniyet Ventili boyunca akışın sebep
olduğu Emniyet Ventilinin çıkış hattındaki basınçtır.
g) İlave edilmiş karşı basınç : Cihazın çalışması gerektiğinde Emniyet Ventilinin çıkış
hattındaki basınçtır.
h) Karşı basınç : Artırılmış ve İlave edilmiş karşı basınçların toplamıdır.
Basınç, atmosfer basıncının üzerindeki basınç (bar-g yada psi-g ) olarak ifade edilmelidir.
Aksi belirtilmedikçe, müşteri tarafından belirtilen basınç çıkışta atmosfer basıncı olacak
şekilde ayarlanır. (test basıncı = ayar basıncı)
Eğer emniyet Ventili çıkışında basınç varsa (Süperimposed back pressure=İlave karşı
basınç) diskin arka tarafına etki eden bir kuvvet oluşur. Bu ayar basıncını tam olarak bu
basınç kadar artırır. Eğer İlave karşı basınç sabit ise, fark basıncını ayar basıncından karşı
basıncı çıkararak ayarlamak mümkündür (test basıncı ≠ ayar basıncı).
Eğer İlave karşı basınç yok ise, ayar basıncı düşecektir. Karşı basınç aşılmamalıdır, çünkü
ayar basıncıda aşılmış olur.
Emniyet Ventilinin test basıncından bağımsız olarak çalıştırılabileceği maksimum basınç
pek çok faktöre bağlıdır.
Bunlardan bazıları ;
• Malzeme
• Akışkan sıcaklığı
• Dizayn basıncı
• Flanş normu
• Diğer
Emniyet Ventili seçimi yapılırken bunlar dikkate alınmalıdır.
Çalışma basıncı kalıcı olarak Kapatma basıncının 5% fazlasından düşük olmalıdır. Aksi
takdirde NUR VANA Ventilin açıldıktan sonra güvenli bir şekilde kapanacağını garanti edemez.

EMNİYET VENTİLİNİN ÇALIŞMASI
Gerektiğinde yeteri kadar akışkanın Emniyet Ventili tarafından tahliye edileceğinin garanti
altına alınması için Performans Sertifikası gereklidir.
Emniyet ventiline kadar olan boru bağlantıları büyük hidrodinamik kayıpları engelleyecek
şekilde olmasıdır. Boru girişindeki köşeler en azından açılı olmalı fakat tercihen
yuvarlatılmalıdır. Standartlarda ve üreticinin dokümanlarında belirtilen boyutlandırma ile
ilgili notlar dikkate alınmalıdır.
Emniyet ventili bir valf ile sadece sistem başka bir emniyet cihazı tarafından aşırı basınca
karşı korumalı olduğu durumda yada sistem tamamen kapatıldığında devreden çıkartılabilir.
Çıkış hattındaki karşı basınç, test basıncının %15’ini aşmadığı sürece Emniyet ventilinin
gerektiği gibi çalışması garanti edilmiştir.
Deşarj hattında yağmur suyu yada yabancı maddelerin girişlini önlemek amacıyla herhangi
bir ekipman kullanılmakta ise, bu ekipman çıkış hattını kısmamalı ve sınırlamamalıdır.
Blöf borusu maksimum karşı basınç ve gerçek sıcaklık değerleri dikkate alınarak
boyutlandırılmalıdır, kısıtlama ve türbülans olmayan boruya monte edilmeli ve diğer
branşlara zıt olmamalıdır, Emniyet ventilinin fonksiyonunu engellemediğinden ve zarar
vermediğinden emin olunmalıdır. Blöf sistemlerinin birden fazla fonksiyonu olduğu
durumlarda Emniyet ventilinin kapasite ve fonksiyonu garanti edilmelidir.
Blöf esnasında, Emniyet ventilinin kendisinde, bağlı boru hattında ve ventilin montajının
yapıldığı sabit boruda reaksiyon kuvveti oluşur. Reaksiyon kuvvetinin büyüklüğü özellikle
ventilin montajının yapıldığı sabit borunun boyutlandırılmasında önemlidir.
Aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır :
• Statik, dinamik yada ventilden önceki ve sonraki borulardaki termal (ısıl)
genleşmelerden oluşan kuvvetler Emniyet ventilini etkilememelidir.
• Emniyet ventili çizimde görüldüğü gibi monte edilmelidir. Bu konudaki bir ihmal son

derece büyük kuvvetler ve gerilmeler dolayısı ile hasara sebep olabilir.

AKIŞKAN
Sıkışma ve yapışma olasılığına karşı tüm hareketli parçalar aşındırıcı/korozif akışkandan
korunmalıdır. Bu, Emniyet ventili her açıldığında (deşarj ettiğinde) bakım yapılarak yada
paslanmaz çelik/elastomer körük kullanılarak yapılabilir. Körüğün kullananım limitleri
dikkate alınmalıdır.
Aşındırıcı akışkandan dolayı sızdırmazlık yüzeylerinde kaçak olabileceği dikkate alınmalıdır.
Tehlikeli akışkanın ortama salıverilmesine izin verilmemelidir. Şüphelenilmesi halinde
açıldıktan sonra Emniyet ventili değiştirilmelidir.
O-Ring’li diskler sit’teki küçük hasarları kompanse edebilir. Her durumda elastomer
malzeme için kullanım şartları ve akışkan uygunluğu dikkate alınmalıdır.
Emniyet ventili bileşenlerinin (gövde, mil, yay vb.) mukavemeti aşınmadan dolayı azalabilir.
Bu kaçağa yol açabileceği gibi basınçlı ekipmanın patlamasına da yol açabilir. Eğer
aşındırıcı akışkan kullanılıyorsa bakım periyotları daha kısa tutulmalıdır.
Sayfa 7
Sızdırmazlık yüzeyleri birbirine yapışmamalıdır. Bu aşağıdaki önlemlerle engellenebilir :
• Düzenli blöf işlem 
• Sit’in yapışmasını engellemek için ısıtma yada soğutma
• Yapışmayı önleyici diğer önlemler.
Gövde ve iç parçalardaki paslanma gibi hasar her zaman kolayca saptanamaz. Bu yüzden
kullanıcılar akışkanın Emniyet ventili gövde malzemesinde korozyon yapmayacağından
emin olmalıdırlar. Bunun sağlanamadığı durumlarda Emniyet ventilinin sürekli olarak
gözlenmesi ve kontrolü sağlanmalıdır. Talep edilirse özel malzemeler seçilebilir.
Mineral bazlı yağlayıcılar montaj esnasında yardımcı olarak kullanılabilir. Özel önlemler
alınmazsa bu maddeler akışkanı kirletebilir.